Opieka naprzemienna – proponowane zmiany rządu

„Rozstajemy się z żoną, mamy dwoje dzieci. Chciałbym ustalić taki podział opieki nad naszymi dziećmi, abyśmy z żoną mogli się nimi zajmować po połowie. Nie wyobrażam sobie widywania dzieci kilka razy w miesiącu. Czy opieka naprzemienna funkcjonuje w Polsce? Czy jest ustanawiana z automatu czy trzeba o nią zawalczyć?”.

Obecnie opieka naprzemienna w Polsce jest możliwa do ustalenia przez sąd, ale pod pewnymi warunkami, a głównym z nich jest porozumienie i zgoda OBU rodziców co do podziału opieki nad dzieckiem po połowie.

Więcej o tym w artykule: opieka naprzemienna – TAK, ale pod warunkami.

Aktualnie trwają prace rządu nad tym, aby opieka naprzemienna stała się priorytetem przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej – mimo braku porozumienia między rodzicami!

Dotychczas, wobec braku porozumienia między rodzicami, sąd ustalał KONTAKTY z dzieckiem temu z rodziców, który nie sprawował bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Obecnie ustawodawca dąży zatem do tego, aby mimo braku porozumienia, sąd – mimo wszystko – MÓGŁ ustalić opiekę naprzemienną nad dzieckiem.

Obecnie prawo stanowi, że (art. 58 § 1a kro):

“W braku porozumienia (…) sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. (…).”

Planowana zmiana brzmi tak:

„W braku porozumienia (…) sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić wykonywanie opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą.”

Ponadto, planowana zmiana zakłada, że rodzice będą obowiązani do wzajemnego informowania się o bieżących sprawach dziecka oraz przekazywania dokumentów dziecka, w szczególności dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także dokumentacji medycznej (dodany § 3 do art. 97 kro).

Jeżeli proponowana zmiana prawa wejdzie w życie, będzie to zapewne wyjątkowa, wręcz historyczna zmiana prawa rodzinnego w Polsce, tak bardzo wyczekiwana szczególnie przez ojców. Należy jednak do tematu podejść racjonalnie, opieka naprzemienna nie będzie ustalana „z automatu” – zgodnie z proponowaną zmianą sąd MOŻE, a nie MUSI jej ustalić – każda sprawa jest inna, jak i każde dziecko jest inne, tak więc sąd będzie rozpatrywał każdą sprawę indywidualnie. Da przykładu, trudno sobie wyobrazić opiekę naprzemienną w przypadku bardzo małego dziecka lub gdy rodzice mieszkają w dwóch różnych miastach (mimo, że przepis wyłącza możliwość ustalenia opieki naprzemiennej, gdy rodzice mieszkają za granicą).

Co do określenia „porównywalne okresy” – może to być zarówno podział na tygodnie (tydzień u mamy / tydzień u taty), jak i podział na konkretne dni (od poniedziałku do środy u mamy, a od środy do piątku u taty, weekend naprzemiennie raz u mamy, raz u taty). Ponadto warto wyszczególnić podział opieki na czas świąt i długich weekendów (weekend majowy, okres Bożego Ciała).

Jeżeli chcesz omówić ze mną swoją sprawę, zapraszam na spotkanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Karolina Górska 2014

top