Opieka naprzemienna – proponowane zmiany rządu

„Rozstajemy się z żoną, mamy dwoje dzieci. Chciałbym ustalić taki podział opieki nad naszymi dziećmi, abyśmy z żoną mogli się nimi zajmować po połowie. Nie wyobrażam sobie widywania dzieci kilka razy w miesiącu. Czy opieka naprzemienna funkcjonuje w Polsce? Czy jest ustanawiana z automatu czy trzeba o nią zawalczyć?”.

Obecnie opieka naprzemienna w Polsce jest możliwa do ustalenia przez sąd, ale pod pewnymi warunkami, a głównym z nich jest porozumienie i zgoda OBU rodziców co do podziału opieki nad dzieckiem po połowie.

Więcej o tym w artykule: opieka naprzemienna – TAK, ale pod warunkami.

Aktualnie trwają prace rządu nad tym, aby opieka naprzemienna stała się priorytetem przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej – mimo braku porozumienia między rodzicami!

Dotychczas, wobec braku porozumienia między rodzicami, sąd ustalał KONTAKTY z dzieckiem temu z rodziców, który nie sprawował bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Obecnie ustawodawca dąży zatem do tego, aby mimo braku porozumienia, sąd – mimo wszystko – MÓGŁ ustalić opiekę naprzemienną nad dzieckiem.

Obecnie prawo stanowi, że (art. 58 § 1a kro):

“W braku porozumienia (…) sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. (…).”

Planowana zmiana brzmi tak:

„W braku porozumienia (…) sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić wykonywanie opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą.”

Ponadto, planowana zmiana zakłada, że rodzice będą obowiązani do wzajemnego informowania się o bieżących sprawach dziecka oraz przekazywania dokumentów dziecka, w szczególności dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także dokumentacji medycznej (dodany § 3 do art. 97 kro).

Jeżeli proponowana zmiana prawa wejdzie w życie, będzie to zapewne wyjątkowa, wręcz historyczna zmiana prawa rodzinnego w Polsce, tak bardzo wyczekiwana szczególnie przez ojców. Należy jednak do tematu podejść racjonalnie, opieka naprzemienna nie będzie ustalana „z automatu” – zgodnie z proponowaną zmianą sąd MOŻE, a nie MUSI jej ustalić – każda sprawa jest inna, jak i każde dziecko jest inne, tak więc sąd będzie rozpatrywał każdą sprawę indywidualnie. Da przykładu, trudno sobie wyobrazić opiekę naprzemienną w przypadku bardzo małego dziecka lub gdy rodzice mieszkają w dwóch różnych miastach (mimo, że przepis wyłącza możliwość ustalenia opieki naprzemiennej, gdy rodzice mieszkają za granicą).

Co do określenia „porównywalne okresy” – może to być zarówno podział na tygodnie (tydzień u mamy / tydzień u taty), jak i podział na konkretne dni (od poniedziałku do środy u mamy, a od środy do piątku u taty, weekend naprzemiennie raz u mamy, raz u taty). Ponadto warto wyszczególnić podział opieki na czas świąt i długich weekendów (weekend majowy, okres Bożego Ciała).

Jeżeli chcesz omówić ze mną swoją sprawę, zapraszam na spotkanie.

7 thoughts on “Opieka naprzemienna – proponowane zmiany rządu

  1. Życie po rozwodzie z dzieckiem jest bardzo trudne. Szczególnie, jeśli chodzi o wyjazdy czy wakacje za granicą. Potrzebna jest zgoda drugiego rodzica, a przy okazji martwimy się czy nasz bagaż się nie zgubi. W takiej sytuacji oczywiście można starać się o zadośćuczynienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Karolina Górska 2014

top