Opieka nad dzieckiem

Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach dotyczących dzieci.

W sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem zapewniamy:

Sprawy opieki nad dziećmi dotyczą w szczególności:

Adw. Karolina Górska podchodzi indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem do każdej sprawy dotyczącej dzieci. Kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka i JEGO PRAWEM DO RÓWNEGO KONTAKTU Z KAŻDYM RODZICEM.

Adw. Karolina Górska posiada doświadczenie w sprawach związanych z wydawaniem opinii psychologicznych dotyczących predyspozycji wychowawczych każdego z rodziców, przygotowywanych przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów, tzw. OZSS (dawniej RODK) oraz przygotowuje Klientów do wizyty w OZSS. Ponadto, popiera lub podważa opinie biegłych w sprawach rodzinnych.

Kancelaria Adwokacka posiada doświadczenie w ramach ustalania kontaktów z dzieckiem na zasadzie opieki naprzemiennej.

© Karolina Górska 2014

top