Alimenty

Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalne doradztwo prawne i reprezentację przed Sądem w sprawach o alimenty. W szczególności zapewniamy:

Sprawy o alimenty mogą być przeprowadzane w ramach rozwodu małżonków bądź oddzielnie:

Adw. Karolina Górska podchodzi indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem do każdej sprawy alimentacyjnej. Kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, dlatego w sprawach o alimenty tak ważne jest zbadanie faktycznych i usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka oraz faktycznych możliwości finansowych ojca i jego sytuacji życiowej.

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy obywateli polskich zamieszkałych za granicą, jak i obywateli innych narodowości, których dzieci zamieszkują na terenie RP.

Kancelaria Adwokacka zapewnia także konsultacje i sporządzanie pism procesowych w toku samodzielnego prowadzenia sprawy przez Klienta.

© Karolina Górska 2014

top