Zabezpieczenie na zaspokojenie potrzeb rodziny – co to jest?

„Moja żona złożyła pozew o rozwód, a w nim wniosek o zabezpieczenie alimentów na zaspokojenie potrzeby rodziny. Czym jest to zabezpieczenie na zaspokojenie potrzeb rodziny? Dlaczego nie złożyła zwykłego wniosku o alimenty na rzecz dzieci?”.

OBOJE małżonkowie OBOWIĄZANI SĄ, każdy według własnych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do ZASPOKAJANIA POTRZEB rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Realizacja obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny obejmuje potrzeby rodziny jako CAŁOŚCI, a nie poszczególnych jej członków. Potrzeby rodziny obejmują zarówno utrzymanie, jak i wychowanie dzieci, a więc WYDATKI WSPÓLNE. Do nich zaliczają się na przykład koszty wyżywienia, zakupu odzieży, nauki, a także wydatki związane z korzystaniem z lokalu mieszkalnego (czynsz, prąd, woda). Do tych kosztów należą także wydatki przeznaczone na zaspokojenie potrzeb poszczególnych członków rodziny.

Poziom zaspokojenia wyżej wymienionych potrzeb określają możliwości zarobkowe i majątkowe obu małżonków, a także usprawiedliwione potrzeby dzieci. Sąd, ustalając wysokość kosztów utrzymania, kierować się będzie zasadą równej stopy życiowej małżonków. Stopień zaspokojenia potrzeb każdego z nich nie powinien – na czas procesu – być różny.

WAŻNE: alimenty na zaspokojenie potrzeb rodziny sąd zasądza w kwocie zbiorowej na potrzeby całej rodziny, a nie na potrzeby każdego jej członka.

Postanowienie o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny powinno zawierać datę początkową, od której obowiązek ten ma być spełniany. Z reguły jest to data wniesienia pozwu, chyba że zobowiązany do płacenia wykaże, że po tej dacie łożył na utrzymanie rodziny.

Postanowienie o obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny wygasa z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.

Jeżeli chcesz omówić ze mną swoją sprawę, zapraszam na spotkanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Karolina Górska 2014

top