Alimenty natychmiastowe – proponowane zmiany rządu

„Czy  w polskim prawie jest jakaś tabelka bądź widełki określające wysokość alimentów, jakie powinien płacić ten rodzic, który się dzieckiem na co dzień nie zajmuje? Czy jest określona wysokość alimentów minimalnych bądź zasądzanych natychmiast – z automatu?”.

Do tej pory nie istniała żadna regulacja określająca wysokość alimentów nawet w minimalnej wysokości.

Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło propozycję wprowadzenia ZMIAN w tym zakresie – chodzi o tzw. alimenty natychmiastowe. Będzie to minimalne wsparcie finansowe dla dziecka, które rodzic otrzyma w krótkim czasie w  oparciu o UPROSZCZONĄ PROCEDURĘ.

Jak uproszczoną? Pozew o alimenty będzie można złożyć na gotowym FORMULARZU dostępnym w internecie i łatwym do wypełnienia.

Kwota natychmiastowych alimentów po reformie ma wynosić:

1) 460 zł na jedno dziecko,

2) 840 zł na dwoje dzieci,

3) 1140 zł na troje dzieci.

Wysokość natychmiastowych alimentów będzie ustalana na podstawie tzw. kwoty przeliczeniowej, która będzie ogłaszana co roku, a jej wysokość uzależniona będzie m.in. od minimalnego wynagrodzenia (dochód netto) i współczynnika dzietności.

Powyższe stawki nie wykluczają możliwości dochodzenia wyższych lub niższych świadczeń w drodze odwołania.

Nowością będzie także automatycznie wygasanie obowiązku alimentacyjnego dziecka w momencie, w którym ukończy ono 25. rok życia. Obecnie ta zasada nie obowiązuje i aby obowiązek alimentacyjny przestał istnieć – należy składać pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Podsumowując, w Europie wyżej opisany system to standard. W Polsce od dawna postulowano – na wzór innych państw – wprowadzenie tego rodzaju przeliczników, ułatwiających ustalenie wysokości alimentów chociażby w minimalnej wysokości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Karolina Górska 2014

top