Uprawnienia RODK niezgodne z Konstytucją!

Uprawnienie rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (RODK) do wydawania dla sądów opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych jest niekonstytucyjne – orzekł dnia 28 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny.

Co to oznacza?

Niekonstytucyjne przepisy – jak orzekł TK – utracą moc 31 grudnia 2015 r. – do tego czasu RODK będą mogły jeszcze wydawać opinie! Natomiast od nowego roku zacznie obowiązywać nowa ustawa, zgodnie z którą w miejsce rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (RODK) powstaną opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów. Przepisy te dają już ustawową podstawę do opiniowania w sprawach rodzinnych.

TK podkreślił, że orzeczona niekonstytucyjność przepisów NIE DAJE PODSTAW do wznawiania postępowań w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w których sądy zasięgały opinii RODK.

Zadaniem nowych opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów będzie sporządzanie – na zlecenie sądu opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

W skład tych zespołów mają wchodzić specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Specjaliści mają być niezależni w wykonywaniu swoich czynności i prezesi sądów okręgowych nie będą mogli wydawać im poleceń w tym zakresie. Równocześnie będą zobowiązani wykonywać czynności z najwyższą starannością, bezstronnie i terminowo, dochowując tajemnicy i podnosząc kwalifikacje.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Karolina Górska 2014

top