Czy mimo pozwu o podwyższenie alimentów można żądać obniżenia alimentów?

„Jestem po rozwodzie 5 lat. Z pierwszego małżeństwa mam 9-letnią córkę, na którą płacę 1200 zł alimentów. Po rozwodzie założyłem nową rodzinę, ale finansowo nie wiedzie nam się najlepiej. Moje drugie dziecko ma alergię, leki są bardzo kosztowne, a ja zarabiam teraz znacznie mniej niż zarabiałem kiedyś. Obecna żona nie pracuje. Miała firmę, ale była nierentowna i musiała ją zamknąć. Myślałem o obniżeniu alimentów na córkę, ale spóźniłem się, bo właśnie dostałem pozew od pierwszej żony o …podwyższenie alimentów. Czy mimo tego pozwu, mogę wciąż żądać obniżenia alimentów?”.

Standardowo, jeżeli został złożony pozew o podwyższenie alimentów, sąd zobowiązuje drugą stronę (zobowiązanego do płacenia alimentów) do złożenia odpowiedzi na pozew, w którym strona albo zgadza się na nową kwotę alimentów, albo zgadza się na podwyższenie ALE w mniejszej kwocie, albo chce pozostać przy dotychczasowej kwocie alimentów.

Natomiast jeżeli chcemy, aby (mimo pozwu o podwyższenie alimentów) alimenty były niższe niż te, które obecnie płacimy, to oczywiście MOŻEMY żądać ich obniżenia, ale w formie POWÓDZTWA WZAJEMNEGO.

Wytoczenie powództwa wzajemnego powoduje, że obie sprawy rozstrzygane są podczas jednej rozprawy!

Pozew wzajemny składa się do tego samego sądu, w którym został złożony pozew o podwyższenie alimentów. Pozew wzajemny można wnieść bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie.

Nie można żądać obniżenia alimentów, mimo pozwu o podwyższenie, w odrębnym postępowaniu, ponieważ prawo zabrania wszczynania w toku sprawy nowego postępowania o to samo roszczenie między tymi samymi osobami.

KIEDY JEST SZANSA NA OBNIŻENIE ALIMENTÓW? Kiedy wystąpi któraś z poniższych przesłanek:

Trzeba pamiętać, że jeżeli żądamy obniżenia alimentów, to za powództwo wzajemne trzeba uiścić opłatę tak jak za pozew!

Wysokość opłaty to 5 % wartości przedmiotu sporu. Jak więc dokładnie obliczyć taką opłatę?

PRZYKŁAD:

Najpierw należy obliczyć wartość przedmiotu sporu, a to: 12 x różnica między dotychczasową wysokością alimentów a alimentami, które chcemy płacić.

np. dotychczasowe alimenty – 1200 zł, alimenty, które chcielibyśmy płacić – 800 zł = różnica 400 zł

12 x 400 zł = 4800 zł , a teraz 5 % od kwoty 4800 zł = 240 zł (opłata od powództwa o obniżenie alimentów)

Tak więc w podanym przykładzie opłata za powództwo o obniżenie alimentów wyniesie 240 zł.

Co więcej, sąd rozpatrując sprawę o obniżenie alimentów bierze pod uwagę czy przyczyna, w wyniku której osoba występuję z takim żądaniem ma charakter ciągły, to znaczy czy sytuacja nie ulegnie zmianie w przeciągu kilku tygodni.

Jeżeli chcesz omówić ze mną swój przypadek, zadzwoń i sprawdź jak mogę Ci pomóc.

One thought on “Czy mimo pozwu o podwyższenie alimentów można żądać obniżenia alimentów?

  1. proszę o odpowiedź. Czy alimenty to przede wszystkim wychowanie i jak to się ma do sytuacji gdy jeden z rodziców odpowiada że chce podwyższenia alimentów poprzez wychowanie i zwiększenie kontaktów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Karolina Górska 2014

top