Czy matka powinna się starać, aby ojciec miał kontakt z dzieckiem?

„Rok temu Sąd ustalił moje kontakty z córką w każdą środę i w co drugi weekend miesiąca. Kontakty od ponad 4 miesięcy nie są realizowane, gdyż matka dziecka twierdzi, że dziecko nie chce się ze mną spotykać, a ona nie będzie córki do tego namawiać. Uważam, że matka dziecka nastawia córkę przeciwko mnie. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Czy matka powinna się starać, aby ojciec miał kontakt z dzieckiem ?”.

Rodzice, niezależnie od władzy rodzicielskiej, mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. OBOWIĄZEK to także podejmowanie działań zmierzających do przełamania niechęci czy nawet oporów dziecka przed kontaktami z drugim rodzicem. W wypadku braku rezultatów tych starań, sąd może skierować rodziców do placówki zajmującej się terapią rodzinną w celu podjęcia w stosunku do dziecka DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH mających na celu zmianę nastawienia dziecka do kontaktów z drugim rodzicem.

W tym miejscu koniecznym jest wskazanie, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 09 czerwca 2016 r., sygn. akt VI Nsm 50/16 kontakt dziecka z ojcem jest ważny dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka i matka nie powinna dyskredytować roli ojca w życiu dziecka, ani akceptować niechęci dziecka do drugiego z rodziców.   

Sąd w uzasadnieniu w/w postanowienia wskazał również, iż uprawienie ojca do kontaktu w określone dni rodzi zobowiązanie matki do umożliwienia byłemu mężowi spotkań z córką. W tym miejscu należy podkreślić, iż kontakty z rodzicem są także prawem małoletniego dziecka i służyć mają jego dobru!

Postawa matki, która nie angażuje się w problem dotyczący niechęci dziecka do kontaktów z ojcem jest POSTAWĄ NEGATYWNĄ. Zdaniem Sądu matka – jako rodzic – ma obowiązek wpływać na córkę, co do jej woli kontaktu z ojcem, gdyż winna ona, dla dobra swojej córki, dążyć do zapewnienia stałego kontaktu małoletniej z ojcem, początkowo telefonicznych czy mailowych, a następnie osobistych. Dziecko nie jest uczestnikiem postępowania o wykonywanie kontaktów, dlatego też nie ponosi ono żadnej odpowiedzialności prawnej za jego niewykonanie. Obowiązek ten SPOCZYWA NA RODZICACH.

Również wskazać należy, iż zgodnie z przepisami prawa, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty – na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem – oznaczonej sumy pieniężnej ZA KAŻDE naruszenie obowiązku, czyli za każde utrudnienie kontaktu z dzieckiem drugiemu rodzicowi.

Osoba, pod której pieczą znajduje się dziecko, OBOWIĄZANA jest wykonywać obowiązki określone w orzeczeniu sądowym albo ugodzie zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

2 thoughts on “Czy matka powinna się starać, aby ojciec miał kontakt z dzieckiem?

  1. A jak jest w przypadku kiedy Ojciec dziecka nie miał ustalonych widzeń sądowych a Matka uniemożliwiała kontakty z dzieckiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Karolina Górska 2014

top