Alimenty od dziadków dziecka

„Trzy lata temu rozstałem się z żoną. W wyroku rozwodowym Sąd zasądził od matki na rzecz naszej małoletniej córki alimenty w wysokości po 800 zł miesięcznie. Niestety moja była partnerka ma problem z alkoholem i wszystkie pieniądze przeznacza na jego zakup, z powodu alkoholu również straciła pracę. Komornik nie jest w stanie wyegzekwować alimentów na rzecz dziecka. Słyszałem, że jeśli rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego można żądać zasądzenia alimentów od jego rodziców tj. od dziadków dziecka. Czy to prawda?”

Obowiązek utrzymania i wychowania dziecka ciąży przede wszystkim na rodzicach dziecka. Jednak prawdą jest, że może ciążyć także na dziadkach dziecka!

Jeżeli NIE MOŻNA WYEGZEKWOWAĆ alimentów od rodziców dziecka, to można domagać się tych świadczeń od jego rodziców, czyli od dziadków dziecka.

Zgodnie z prawem, obowiązek alimentacyjny DZIADKÓW powstaje dopiero wtedy, gdy RODZICA po prostu brak albo RODZIC nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niego na czas potrzebnych dziecku środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Tak więc prawo wyróżnia trzy możliwości uzasadniające powstanie obowiązku alimentacyjnego po stronie DZIADKÓW, a mianowicie:

Omawiając kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym dziadków względem swoich wnucząt koniecznym jest wskazanie, iż obowiązek ten ma rację bytu, JEDYNIE wtedy, gdy wnuk znajduje się w tzw. niedostatku.

Zostało to potwierdzone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 października 1999 r., sygn.. I CKN 524/99 Zgodnie z art. 132 KRO powstanie względem dziecka obowiązku alimentacyjnego zobowiązanego w dalszej kolejności warunkuje wykazanie, że dziecko znajduje się w niedostatku”.

W tym miejscu należałoby zdefiniować, CZYM JEST NIEDOSTATEK. Według słownika języka polskiego, niedostatek to brak środków do życia, nędza, niezamożność, ubóstwo. Przepisy prawa co prawda nie definiują słowa niedostatek, jednakże bogate orzecznictwo sądów wskazuje, że:

w niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części, a usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r., sygn. I CKN 872/2000).

„w niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, ale także taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2000 r., sygn. I CKN 1187/99).

Należy również pamiętać, że niedostatek MUSI BYĆ stanem niezawinionym. Osoba, która własnym działaniem doprowadziła do tego, że znalazła się w stanie niedostatku, może zostać uznana przez Sąd za osobę nadużywają swoich praw. Ponadto osoba, która pomimo zdolności zarobkowych, nie podejmuje pracy lub nie szuka żadnych środków utrzymania, nie może otrzymać alimentów.

Co ważne, pamiętać należy, że Sąd zasądzając alimenty od dziadków zwraca uwagę na ich możliwości zarobkowo – finansowe. Zatem jeśli dziadkowie otrzymują niską emeryturę lub mają niskie dochody, alimenty zostałyby zasądzone w symbolicznej wysokości albo wcale.

3 thoughts on “Alimenty od dziadków dziecka

  1. Czy mozna starac sie o alimenty od dziadkow ? Slyszalem, ze jesli rodzic nie wywiazuje sie z obowiazku alimentacyjnego mozna zadac zasadzenia alimentow od jego rodzicow tj. od dziadkow dziecka .

  2. Alimenty od dziadków to fikcja prawna. Proszę poczytać wyroki Sądów. Pozwy są oddalane. Wystarczy że ojciec się uprze, żeby nie pracować i zostanie na utrzymaniu swojej matki, a babci dziecka. W takiej sytuacji nigdy nie zobaczysz alimentów. Przechodzę przez to właśnie. 6 lat nie alimentacji, dług 45 000 zł., złożony wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika ( informacja dla innych: w Polsce nie ma obowiązku pracy). Złożony wniosek na policję art. 209 i decyzja o odmowie wszczęcia dochodzenia. Jeśli ktoś naiwnie sądzi, że w Polsce jest obowiązek alimentacji na dziecko to jest w błędzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Karolina Górska 2014

top